Coaching, czyli osiąganie sukcesów / Office Manager

        

Data publikacji: 30 marca, 2012

Autor: Izabela Kielczyk

O coachingu wiele się pisze i mówi. Coraz częściej słowa „coach”, „coaching” są używane w świecie polskiego biznesu. I tak jak w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, także w Polsce coraz więcej menadżerów, szefów, liderów ma swojego osobistego coacha.

Izabela Kielczyk w Modern Office ManagerCzym jest coaching?
Coaching ma wiele definicji, ale śmiało można stwierdzić, że esencją coachingu jest pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują i pomoc w dążeniu w zamierzonym kierunku. Coaching niczego nie narzuca, ale stwarza okazje do samorozwoju, uczenia się nowych umiejętności i nawyków. Coachiog opiera się na założeniu, że każdy z nas ma w sobie duży potencjał, wiedzę i umiejętności, by znaleźć rozwiązanie danego problemu i się rozwijać. Czasem jednak nie potrafimy dostrzec w nas samych umiejętności i zdolności do rozwiązania danego problemu. Wtedy potrzebny jest nam coach, który uruchomi te umiejętności.

W procesie coachingu coach nie daje gotowych rozwiązań, ale poprzez zdawanie pytań uczy, jak klient ma je znaleźć w sobie. Coach przez zadawanie pytań stwarza możliwości klientowi do autorefleksji, odkrywania mocnych stron i opracowania skutecznych strategii działania, które są podstawą do dokonywania konstruktywnych zmian i osiągania zamierzonych celów. Coach w relacji z klientem działa jak lustro, pokazuje realne możliwości klienta, a jednocześnie modyfikuje jego nastawienie do samego siebie. Jest to potrzebne, albowiem często się zdarza, że klient ocenia siebie zbyt surowo, nie widzi swoich mocnych stron i umiejętności. W mojej praktyce coacha często widzę, że menadżerowie zaniżają swoje umiejętności. (…)

 

Pliki do pobrania