Menedżerowie są bardziej odporni na stres. Nie są jednak niezniszczalni

        

Data publikacji: 5 czerwca, 2018

Autor: Izabela Kielczyk

Wysokim poziomem stresu charakteryzuje się 12 proc. menedżerów biorących udział w badaniu firmy Sedlak & Sedlak. Czynnikiem najczęściej wywołującym stres jest duże obciążenie pracą (80 proc.). Prawie połowa (45 proc.) kierowników odczuwa stres, myśląc o stanie zdrowia. Co piąty szef za stresujący element uważa niejasno zdefiniowany zakres obowiązków. 16 proc. menedżerów odczuwa stres z powodu relacji interpersonalnych, a 15 proc. z powodu konfliktu wartości oraz braku poczucia kontroli.

– Menedżerów wykańcza przede wszystko spoczywająca na nich duża odpowiedzialność – za pracowników czy powodzenie projektów, a także ogromna liczba obowiązków. Dodatkowo ich praca jest nieustannie oceniania przez wyższe kierownictwo. Jak więc widać, stres w życiu zawodowym menedżerów jest obecny w wielu obszarach. Nawet jeśli w jednej dziedzinie jest dobrze, to problemy pojawiają się w innej – ocenia Izabela Kielczyk, psycholog biznesu.