Nie taka straszna zmiana / magazyn NBP

        

Data publikacji: 6 listopada, 2014

Autor: Izabela Kielczyk

Nie taka straszna zmiana
jak w banku – magazyn pracowników Narodowego Banku Polskiego, listopad 2014

Wielu z nas boi się zmian, również tych zawodowych. To normalny, instynktowny odruch, który warto sobie zracjonalizować – mówi Izabela Kielczyk, psycholog biznesu

Heraklit z Efezu mówił, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Skoro więc zmiana wpisana jest w nasze życie, to dlaczego się jej obawiamy?
Przede wszystkim boimy się tego, co nie- znane, co potencjalnie może nam zagrażać. To normalny, instynktowny odruch, który warto sobie zracjonalizować. Jednym zdaniem: ponie- waż na pewne rzeczy nie mamy wpływu, lepiej je zaakceptować i poszukać pozytywnych stron sytuacji, w której się znaleźliśmy. Na ogół nie jest to łatwe, ale warto podjąć to wyzwanie, szcze- gólnie, że dzięki zmianie, nawet wymuszonej, możemy odnaleźć siebie na nowo. Poza tym nie bardzo mamy inne wyjście, jak zaakceptować to, że żyjemy w czasach, kiedy wszystko zmienia się dynamicznie i nie możemy już z taką pewnością patrzeć w przyszłość, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Szczególnie dotyczy to sfery zawodowej.

Wywiad z Izabelą Kielczyk psychologiem biznesu w magazynie Narodowego Banku Polskiego

Co nam może dać zmiana pracy?
Zmiany zawodowe, choć czasem trudne, per saldo są dla nas korzystne, bo rozwijają nas jako ludzi. Jesteśmy niejako zmuszeni do uruchomie- nia swoich kompetencji, odświeżenia wiedzy czy kontaktów biznesowych. W procesie zmiany pracy rozwijamy się wewnętrznie, często wzrasta nasza samoocena, bo nagle okazuje się, że umieliśmy sprostać sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nato- miast trwanie przez wiele lat w jednym miejscu może nas zamknąć na nowe możliwości, trudniej jest nam odkryć potencjał, który w nas drzemie. Zmiana ścieżki kariery pozwala nam rów- nież zweryfi ować, czy to, co robiliśmy do tej pory, tak naprawdę nas satysfakcjonuje. Cza- sem taka wymuszona zmiana, wynikająca na przykład z restrukturyzacji fi , wręcz ułatwia podjęcie decyzji, by robić w końcu to, o czym się zawsze marzyło. Szczególnie jeśli możemy liczyć na jakąś odprawę. Zmiana pracy daje też okazję do poznania nowych ludzi, którzy mogą dostrzec w nas coś, o czym nie wiemy, czego nie dostrzegamy. Każdy kryzys jest w zasadzie krokiem naprzód, bo do czegoś zmusza i motywuje.

(…)

przeczytaj cały artykuł:

Pliki do pobrania