PESEL to nie pole do rywalizacji / Rzeczpospolita

        

Data publikacji: 27 listopada, 2014

Autor: Izabela Kielczyk

Międzypokoleniowe konflikty w firmie to zwyklewynik nieumiejętnego zarządzaniazespołem. Warto uszanować ipogodzić priorytety oraz sposób wykonywania zadań przez osoby; których daty urodzin dzieli niekiedy nawet 40 lat.

Według ubległorocznego ogólnopolskiego sondażu TNS Polska dwie trzecie Polaków uważa, że bardzo rótnlmy się od siebie pod wzgłędem: cełów w życiu (63 proc.), sposobuzachowania (69 proc.), zrozumienia dla ludzi z Innych pokoleń (61proc.), sposobu spędzania aasu wolnego (71proc.) orazstosunku do obowiązków (62 proc.). Coto są zafem różnice pokoleniowe? Na czym polegają?
lZABELA KlELCZVK, PSYCHO­LOG BIZNESU, COACH WYŻSZEJ KADRY MENEDŻER­SKIEJ: Najprościej określając, jest to zderzenie zachowań, postaw, wartości, zasad moralnych, sposobu życia, spędzania wolnego czasu, podejścia dowielu zagadnień między osobami urodzonymi w różnych dekadach. Przykładowo, dJa zdecydo­ wanej większości osób z pokolenia wojennego czy tużpowojennego nie do pomyślenia było posiadanie dzieci bez ślubu. Starsi nie rozumieją też,jak można wyjechać np. na Boże Narodzenie poza dom i spędzać te święta wśród znajomych, a nie w gronie rodziny.Mlodsze pokolenie komunikuje się zazwyczaj za pomocąinternetu, portali społecznościowych czy esemesó\v.Z kolei starsi inter­ pretująwysyłanie wiadomo­ ści SMS jakobrak czasu na bezpośredni kontakt i telefoniczną rozmowę. Poza tymi odmiennościami w ocenie różnych sytuacji i zjawisk charakterystyczne dla pokoleń jest to, że każde broni swoich waitości iraji. Uważa je za ważne, niezmien­ ne i lepsze niż te, które wyznają następcy. A najczęściej się z tymnie zgadzają.

(…)

przeczytaj cały artykuł w pliku PDF:

Pliki do pobrania