Podróż wgłąb siebie / Shape

        

Data publikacji: 1 czerwca, 2014

Autor: Izabela Kielczyk

Co dają nam podróże? Oprócz pachnącej słońcem skóry, nawiązania nowych przyjaźni, odkrycia niezwykłych miejsc – podróże stawiają prz nami mnóstwo pytań. to czy na nie odpowiesz, zależy tylko od Ciebie!

Czasem wystarczy też samo zadanie pytania.

W naszym do szpiku kości stechnicyzowanym i kosmopolitycznym ,spdeczeństwie, gdzie ni­ kogo nie dziwią juŻ podróże na kraj świata czy spędzenie całego roku na wędrówkach z miej­ sca na miejsce. psychologów nadal nurtuje py­ tanie: co zyskuje „dusza”, wyruszając w podróż? Wiadomo. że nasz aparat fotograficzny, iPad czy telefon komórkowy pękają wówczas od nadmiaru gigabajtów zdjęć. W czasie wyjaz­ du jemy nie to. co zwykle. spotykamy niezwy­ kłych ludzi. leżymy na plaży. chodzimy po gó­ rach. zwiedzamy muzea. skaczemy na bungee albo co roku wracamy do tego samego dom­ ku na Mazurach. No właśnie – co mówią o nas wybory. których dokonujemy. planując podróż istawiając na określony rodzaj wypoczynku?
(…)

TY / SOCJALNA POMPA
Izabela Kielczyk, psycholożka biznesu szacu­je, że 65% polskich menedżerów pracuje tak­ że podczas urlopu. czyli zabiera ze sobą ko­mórki, laptopy, smartfony, a wszystko po to. by być na bieżąco ze sprawami firmowymi. Odradzamy. Podobnie jak sztuczne skracanie sobie wakacji. Niestety. polskie badania doty­ czące urlopów mówią, że spora część z nas zamienia dłuższe urlopy na wyjazdy 2-4-dnio­ we. Uczba podróży krótkich wzrosła rok temu o 8%. a urlopów 5-dniowych i dłuższych – zmalała o 10%. Do laptopa uciekamy przed prawdą o sobie. która w czasie dni wolnych spędzanych w gronie rodziny. znajomych czy nawet nieznajomych. najprawdopodobniej wypłynie na wierzch. Nagle bowiem można dowiedzieć się na swój temat zaskakujących rzeczy. z których fakt. że jest się uzależnio­ nym od facebooka Jest tym najmniej niepoko­ jącym. A jeżeli się okaże, że niejesteś w stanie wytrzymać sama ze sobą? Że nie wystarczy ci piękny widok z okna. że musisz się wspo­ móc ładniejszym obrazkiem na ekranie tele­ wizora. I jest kłopot.

(…)
tekst Krystyna Romanowska
komentarz Izabela Kielczyk

Przeczytaj cały artykuł (PDF)

Pliki do pobrania