Powrót do … przeszłości / Poradnik Restauratora

        

Data publikacji: 18 maja, 2020

Autor: Izabela Kielczyk

Nikt z nas, nawet największy pesymista, w najśmielszych oczekiwaniach, nie brał pod uwagę tak czarnego scenariusza dla branży gastronomicznej.
To „czarna wiosna” dla gastronomii. W podobnej sytuacji znalazła się branża kosmetyczna, przewoźnicy czy turystyka. Nie mieliśmy nawet najmniejszej szansy na taki scenariusz się przygotować.

O wyzwaniu dla psychologów wynikającym z życia w niepewności i zaburzenia poczucia bezpieczeństwa oraz o trudnej sytuacji szefów, którzy niejednokrotnie zmuszeni zostali do przeprowadzania bardzo trudnych rozmów z pracownikami, piszę do Poradnika Restauratora. Radzę, jak znaleźć inspirację w przeciwnościach losu i skupić się na najbliższym dniu. Spójrzmy inaczej na nasz biznes, zrewidujmy możliwości, postarajmy się w zagrożeniach zobaczyć także możliwości.
Okazuje się, że bardzo zasadne jest kierowanie się maksymą: „Niczego nie oczekuj, wszystkiego się spodziewaj”. Nie oczekuj więc od razu wszystkiego złego lub dobrego, ale działaj, bądź aktywny.

http://poradnikrestauratora.pl/eksperci-branzy/460-marketing/19511-izabela-kielczyk-powrot-do-przeszlosci