Rób karierę jak kobieta / Women’s Health

        

Data publikacji: 1 listopada, 2014

Autor: Izabela Kielczyk

Woman’s Health, 01 listopada 2014.

Do niedawna mówiło się, że aby osiągnąć sukces, kobieta musi działać jak facet. Te czasy powoli odchodzą  do lamusa.

(…)
Dajemy sobie lepiej radę z porażkami Dla faceta niepowodzenie w pra­ cy to kwestia ambicjonalna, cios w ego, z którego się ciężko pod­ nieść. Zdaniem Izabeli Kielczyk, psychologa biznesu „Kobietom szefom po prostu łatwiej jest przyznać się do porażek i błędów wobec swoich pracowników oraz prosić o pomoc i korzystać ze wsparcia innych. To nie obniża ich poczucia własnej wartości i przy­ czynia się do sukcesu. Dlaczego? Ponieważ kobiety potrafią czer­ pać z doświadczeń innych, a przy­ znając się do błędów, nie upierają się przy nietrafnych pomysłach. Kobiety nie tak łatwo rezygnują z wyznaczonego sobie celu, nawet jeśli np. muszą kolejny raz zdawać na aplikację radcowską, podej­ mować kolejne próby dostania się na wysokie stanowisko czy ubie­ gać się o pożyczkę w banku na własną działalność. Są wytrwałe i konsekwentne. Dużo lepiej od mężczyzn znoszą psychicznie po­ czucie porażki i niepowodzenia „. A to bardzo ważna umiejętność w świecie biznesu. Częściej niż mężczyźni po kolejnej porażce podnosimy się i staramy jeszcze lepiej przygotować się na następ­ ny krok. To właśnie podejście do porażek, których w biznesie nie brakuje, jest bardzo istotne. Je­ śli bizneswoman traktuje poraż­ kę jako kolejne doświadczenie , dzięki któremu może się czegoś nauczyć, to szybko nabierze do­ świadczenia i będzie wiedzieć, czego w przyszłości unikać.

(…)

przeczytaj cały artykuł:

 

Pliki do pobrania