To nie tylko chwilowy kryzys / Rzeczpospolita

Wywiad z Izabelą Kielczyk, psychologiem biznesu.

Rzeczpospolita Menedżer, 26.06.2014, rozmawiała Grażyna Ordak

Objawy wypalenia zawodowego mogą być skrajne od apatii do agresji. Znamienna jest towarzysząca mu huśtawka nastrojów. Powrót do zdrowej aktywności wymaga wielomiesięcznej terapii i pracy nad sobą.

Izabela Kielczyk, wywiad w Rzeczpospolitej, 26.06.2014

Rz: Coraz więcej osóļ narzeka na wypalenie zawodowe. Co to jest? Skąd się bierze?

IZABELA KIELCZYK, PSYCHOLOG BIZNESU, COACH WYŻSZEJ KADRY MENEDŻERSKIEJ: Różne są definicje tego zjawiska, ale najogólniej można powiedzieć, że występuje ono wtedy, gdy praca przestaje dawać satysfakcję. Pracownik czuje się wyczerpany, przepracowany, nie ma chęci do działania, aktywności, przestaje się rozwijać zawodowo, jest niezadowolony z wykonywanego zajęcia, choć wcześniej sprawiało mu ono przyjemność. Często brak satysfakcji z pracy powiązany jest z niskim wynagrodzeniem, ale i z dużymi wymaganiami oraz wielością zadań, co też prowadzi do nadmiernego wysiłku i wypalenia zawodowego. Dlatego niektórzy wskazują, że jest to wynik chronicznego stresu występującego na skutek przepracowania.

(…)

Pliki do pobrania

Podróż wgłąb siebie / Shape

Co dają nam podróże? Oprócz pachnącej słońcem skóry, nawiązania nowych przyjaźni, odkrycia niezwykłych miejsc – podróże stawiają prz nami mnóstwo pytań. to czy na nie odpowiesz, zależy tylko od Ciebie!

Czasem wystarczy też samo zadanie pytania.

W naszym do szpiku kości stechnicyzowanym i kosmopolitycznym ,spdeczeństwie, gdzie ni­ kogo nie dziwią juŻ podróże na kraj świata czy spędzenie całego roku na wędrówkach z miej­ sca na miejsce. psychologów nadal nurtuje py­ tanie: co zyskuje „dusza”, wyruszając w podróż? Wiadomo. że nasz aparat fotograficzny, iPad czy telefon komórkowy pękają wówczas od nadmiaru gigabajtów zdjęć. W czasie wyjaz­ du jemy nie to. co zwykle. spotykamy niezwy­ kłych ludzi. leżymy na plaży. chodzimy po gó­ rach. zwiedzamy muzea. skaczemy na bungee albo co roku wracamy do tego samego dom­ ku na Mazurach. No właśnie – co mówią o nas wybory. których dokonujemy. planując podróż istawiając na określony rodzaj wypoczynku?
(…)

TY / SOCJALNA POMPA
Izabela Kielczyk, psycholożka biznesu szacu­je, że 65% polskich menedżerów pracuje tak­ że podczas urlopu. czyli zabiera ze sobą ko­mórki, laptopy, smartfony, a wszystko po to. by być na bieżąco ze sprawami firmowymi. Odradzamy. Podobnie jak sztuczne skracanie sobie wakacji. Niestety. polskie badania doty­ czące urlopów mówią, że spora część z nas zamienia dłuższe urlopy na wyjazdy 2-4-dnio­ we. Uczba podróży krótkich wzrosła rok temu o 8%. a urlopów 5-dniowych i dłuższych – zmalała o 10%. Do laptopa uciekamy przed prawdą o sobie. która w czasie dni wolnych spędzanych w gronie rodziny. znajomych czy nawet nieznajomych. najprawdopodobniej wypłynie na wierzch. Nagle bowiem można dowiedzieć się na swój temat zaskakujących rzeczy. z których fakt. że jest się uzależnio­ nym od facebooka Jest tym najmniej niepoko­ jącym. A jeżeli się okaże, że niejesteś w stanie wytrzymać sama ze sobą? Że nie wystarczy ci piękny widok z okna. że musisz się wspo­ móc ładniejszym obrazkiem na ekranie tele­ wizora. I jest kłopot.

(…)
tekst Krystyna Romanowska
komentarz Izabela Kielczyk

Przeczytaj cały artykuł (PDF)

Pliki do pobrania